Huurvoorwaarden

Scoot & Food

Scoot & Food – Pervijzestraat 65 – 8600 Pervijze-Diksmuide

Wij verhuren geen Vespa’s maar wel de nieuwste generatie EMCO Elektrische Scooters

Huren & Betaling
De scooters kunnen enkel gehuurd worden via onze website www.scootandfood.be. Hierbij bevestigt de huurder voor reservatie alle huurvoorwaarden te hebben doorgenomen, te begrijpen en akkoord te gaan met deze voorwaarden. Hij stelt zich dan ook onherroepelijk hoofdelijk verantwoordelijk om alle medebestuurders en of passagiers op de hoogte te brengen van deze huurvoorwaarden en hen te vragen deze te doornemen op onze website.(de huurvoorwaarde kunnen aangeklikt worden onderaan op iedere pagina van de site). Ze kunnen ter slot nogmaals doorgenomen worden ter plaatse bij Scoot & Food VOOR vertrek van de rit. De huursom scooters en eventuele extra’s worden volledig en onmiddellijk betaald bij de reservatie.

Aflevering van het voertuig, de helm en GPS
De scooter dient afgehaald en teruggebracht te worden in goede staat op het volgend adres: Pervijzestraat 65, 8600 Pervijze – Diksmuide. De boorddocumenten worden vooraf meegeleverd door de verhuurder en zullen zich in de bagageruimte van het voertuig bevinden. Bij aflevering van het voertuig worden mondeling de gebruikers- en veiligheidsaspecten alsmede de werking van het voertuig doorgenomen. Hierbij vragen wij uw volledige aandacht en behoort een testrit tot de mogelijkheden. De gebruiksvoorwaarden en afspraken alsmede alle door verhuurder gegeven instructies dienen direct, onverwijld en onverkort door de huurder(s) te worden opgevolgd en uitgevoerd.
Bij terbeschikkingstelling van de scooter wordt in aanwezigheid van de huurder een staat opgemaakt van die scooter, dit door een tekening, waarop eventuele bestaande schade is aangeduid, dit kan ook eventueel via foto’s of op een andere wijze. Deze staat wordt ondertekend of op een andere wijze gecertificeerd door beide partijen.

Kledij
Aangepaste kledij (met uitzondering van de helm) is wettelijk niet verplicht, maar wel aan te raden. Bij zonnig en warm weer is de verleiding groot om losse kledij te dragen met o.a korte mouwen. Hou er mee rekening dat bij een val de pijnlijke schaafwonden groot kunnen zijn; ook kan de zon fel branden op armen en benen (in dit geval zeker zonnebrandcrème gebruiken). Het dragen van slippers en hoge hakken is verboden. Een goede zonnebril kan zeker een meerwaarde zijn. In het voor- en najaar draag je best wind en waterdichte kledij, sjaal en handschoenen.

Legitimatie en leeftijd (16 – 18 -23jaar)
De huurder dient zich met een geldige en herkenbare identiteitskaart te legitimeren (deze wordt voor vertrek via GSM gefotografeerd). De bestuurder van de scooter dient minstens 23 jaar te zijn om volledig BA verzekert te zijn.. De eventuele passagier is minimum 8 jaar en voldoende groot om voetsteun te hebben achteraan op de scooter. (met uitzondering van kinderen tussen 3 & 8 jaar met kinderzit). Gelieve bij de reservatie altijd een melding te maken indien de passagier jonger is dan 8 jaar. We raden dagtrips af voor kinderen jonger dan 6 jaar. Indien er borg wordt gestaan door een bestuurder boven de 23 jaar en dit voor een medebestuurder vanaf 18 jaar is dit toegestaan, maar er is wel een vrijstelling van 300 euro in de BA verzekering voor de persoon minder dan 23 jaar. De min. wettelijke leeftijd voor het rijden met de scooters klasse A is 16 jaar. Indien er borg wordt gestaan van een bestuurder boven de 23 jaar en dit voor een medebestuurder vanaf min 16 jaar is dit tevens toegestaan, maar er is wel een totale vrijstelling van de BA verzekering voor de persoon minder dan 18 jaar. Het is uitdrukkelijk verboden en tegen de Belgische Verkeerswetgeving om kinderen tussen de bestuurder en het stuur op de voetplaat te laten staan tijdens het rijden! Bij een mogelijk ongeval of letsel zullen de kosten niet verhaald kunnen worden op onze BA-verzekering en is de bestuurder van dat moment volledig aansprakelijk voor alle mogelijke kosten die kunnen voortkomen uit dit of ander onverantwoord rijgedrag.

Duo – rit Bij het reserveren van de scooter(s) via onze site kunt u extra personen opgeven. Hierbij heeft u aan dat er een extra persoon (of personen) op 1 of meerdere scooters achter op meerijden als passagier. Hou hierbij rekening met volgende punten : het totale gewicht van de bestuurder en passagier mag max 150 kg bedragen. Hebt u geen enkele ervaring met het rijden van een scooter, bromfiets of moto en bent u bovendien een niet al te zelfzekere persoon, dan raden wij het af om een scooter te besturen met een 2de volwassen persoon achterop.

U rijdt elektrisch en GROEN via opgeladen batterijen
Bij de start is de scooter voorzien van 2 volledig opgeladen accu’s 37 ah met een actieradius van min.100 km (afhankelijk van gewicht, rijstijl, terrein en temperatuur). Er wordt ten alle tijde een reisafstand van 100km gegarandeerd. Indien er toch een platte batterij zou voorvallen dan wordt er een nieuwe volgeladen batterij gebracht op de plaats waar de huurder zich op dat moment bevindt. Er wordt evenwel een kostprijs van 50 euro aangerekend indien deze zich buiten de vooropgestelde afstand bevindt.

Waarborg
Bij beschadiging van de scooter tijdens de huur en ongeacht de oorzaak daarvan, heeft de verhuurder het recht om de vergoeding onmiddellijk aan te rekenen voor de herstelkosten en andere schade te dekken ( zie verder onder rubriek schade) . Dit wordt onmiddellijk berekend via een voorlopig schadebestek door Electric Scooters & Bikes Bruggesteenweg 261 8830 Hooglede-Gits of bij afwezigheid door Scoot & Food . Mocht na de uitvoering van de herstelling en mits voorlegging van de afrekening m.b.t. de schade, minder schade zijn, dan zal het eventueel restbedrag terugbetaald worden. Indien er een opleg is zal de huurder deze betalen uiterlijk binnen de 8 dagen na het mededelen van de afrekening.

Verkeersregels – GPS
De huurder dient zich te allen tijde aan de Belgische wetgeving te houden. Naast het eerbiedigen van de verkeersregels wordt men geacht op een verantwoordelijke manier met het voertuig om te gaan. Het is verboden alcohol, drugs en/of medicijnen te gebruiken die de rijvaardigheid beïnvloeden zowel voorafgaand als tijdens het gebruik van het voertuig. De bestuurder is verplicht de helm te dragen tijdens het rijden met de scooter. De helm moet voldoende vast zitten rond het hoofd en de sluiting moet dicht zijn. Tussen de sluiting en kin mag maar een ruimte van 2 vingers zijn. Gebruik van een gsm is absoluut niet toegestaan tijdens het rijden. Indien door de bevoegde diensten tijdens de huurperiode een overtreding i.v.m. het gehuurd voertuig wordt vastgesteld, zal de huurder voor die overtreding en de gevolgen daarvan aansprakelijk zijn. In geval de verhuurder enig document i.v.m. de overtreding moet nasturen aan de huurder, wordt een administratiekost van € 25,00 aangerekend. De GPS die wordt aangeboden dient als hulpmiddel om een mooie route te kunnen rijden. Echter mogen de aanwijzingen op de GPS niet blindelings worden gevolgd. De geldende verkeersregels hebben altijd voorrang hier op.

Regels voor bromfiets klasse A Fietspad aangeduid door wegmarkeringen .

Wanneer op de openbare weg een berijdbaar fietspad is, dat aangeduid wordt door wegmarkeringen, dan MOETEN de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A, dit fietspad BINNEN en BUITEN de bebouwde kom volgen voor zover het rechts in hun rijrichting ligt. Zij mogen een dergelijk fietspad niet volgen, wanneer dit links in hun rijrichting ligt.

Fietspad aangeduid door het verkeersbord D7 (blauw rond bord met afbeelding fiets eventueel met vermelding verboden scooters klasse B) Wanneer de openbare weg een berijdbaar fietspad heeft dat aangeduid is door het verkeersbord D7, dan MOETEN de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A BINNEN en BUITEN de bebouwde kom op dit fietspad rijden, voor zover het in de door hen gevolgde rijrichting is gesignaleerd. Maar, wanneer een dergelijk fietspad links in hun rijrichting ligt, moeten zij dit niet volgen, indien bijzondere omstandigheden dit rechtvaardigen en op voorwaarde dat zij rechts in hun rijrichting rijden.

Fietspad aangeduid door het verkeersbord D9 .(blauw rond bord met afbeelding fiets en voetganger naast elkaar gescheiden door verticale lijn) Wanneer de openbare weg een berijdbaar fietspad heeft dat aangeduid is door het verkeersbord D9, dan MOETEN de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A BINNEN en BUITEN de bebouwde kom op dit fietspad rijden, voor zover het in de door hen gevolgde rijrichting is gesignaleerd. Maar, wanneer een dergelijk fietspad links in hun rijrichting ligt, moeten zij dit niet volgen, indien bijzondere omstandigheden dit rechtvaardigen en op voorwaarde dat zij rechts in hun rijrichting te rijden.

Openbare weg voorbehouden voor het verkeer van voetgangers en fietsers D10 (blauw rond bord met afbeelding voetgangen en fiets boven elkaar) . Wanneer (een deel van) de openbare weg voorbehouden is voor het verkeer van voetgangers en fietsers, aangeduid door het verkeersbord D10, dan mogen enkel voetgangers en fietsers dat gebruiken. Bestuurders van bromfietsen klasse A (of klasse B) mogen daarop niet rijden. Zij mogen daar wel hun bromfiets voortduwen (want dan zijn ze voetganger).

Als er geen fietspad is , en op voorwaarde dat ze rechts in de rijrichting rijden, mogen fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A de gelijkgrondse bermen en de parkeerzones (bedoeld in artikel 75.2) volgen. Zij moeten dan wel voorrang verlenen aan weggebruikers die zich op deze delen van de openbare weg bevinden. Buiten de bebouwde kom mogen fietsers de trottoirs en verhoogde bermen volgen. Bromfietsers klasse A niet.

Verkeerregels jaagpad Algemeen zijn jaagpaden toegankelijk voor voetgangers, (elektrische) fietsers, bromfietsers klasse A, het bevoegde personeel van De Vlaamse Waterweg nv in de uitoefening van haar taken. Wees hoffelijk en maak voldoende plaats als er een tegenligger komt.

Pech , ongeval en verzekering
Bij pech (vb platte band) kan de huurder ons opbellen. Wij zullen eerst proberen om de panne ter plaatse te repareren. Indien dit niet mogelijk is dan volgt er een afsleping naar ofwel de herstellingsdienst met adres Electric Scooters & Bikes Bruggesteenweg 261 8830 Hooglede-Gits ofwel het adres Oude Nieuwpoortstraat 1 te Diksmuide. De bestuurder van de scooter wordt teruggebracht naar het adres van de verhuurder. Het voertuig is verzekerd voor schade aan derden met een franchise van 300 euro voor bestuurders onder begeleiding tussen 18 en 23 jaar. Er is geen omniumverzekering.

Laattijdigheid
Bij het laattijdig binnenbrengen van de scooter (na 13u30 bij huur voormiddag en na 18u30 bij huur namiddag of volledige dag) geldt er een huurverlening van € 10,00 per begonnen half uur. (behalve er onder weg ergens dient geschuild te worden voor regen of andere onvoorziene omstandigheden)

Bruikleen
Het is de huurder niet toegestaan de voertuigen uit te lenen, onder te verhuren of af te staan.

Passagiers
Er mag met de gehuurde scooter, zo dit toegelaten is door de verkeerswetgeving, maximaal één passagier vervoerd worden. De passagier is tevens verplicht een helm te dragen. Er mogen geen huisdieren worden vervoerd. Kinderen tussen 3 jaar en 8 jaar kunnen mee als passagier in een kinderzitje. ook hier is aangepaste helm verplicht.

Goedweergarantie – Weersomstandigheden
Goedweergarantie betekent niet automatisch dat de zon moet schijnen. Een beetje wind of spatje regen is niet voldoende om de trip te annuleren. Het gaat er om dat je in goede weersomstandigheden met de scooter kunt rijden. Bij risico op een eventuele regenbui wordt de scooter voorzien van een wegwerp regenjas en broek. Indien er tijdens de rit dient geschuild te worden wegens een onweersbui dan mag de scooter later worden binnengebracht dan het voorziene tijdslimiet en dit zonder extra kosten. In dit geval krijgen we graag een berichtje tijdens uw rit.

De huurder heeft wel het recht om op basis van te slecht weer en dit in samenspraak met de verhuurder de boeking van de scooters te annuleren , maar dit liefst pas op de dag van de gereserveerde scooterrit zelf, dit net voor de aanvang rit. In dat geval kan de reservering verplaatst worden naar een andere datum of omgeruild worden in een waardebon en dit binnen een tijdspanne van maximum 12 maanden. Let wel, indien er ontbijt, lunch , BBQ of braai werd gereserveerd dan moet deze 3 dagen vooraf worden geannuleerd of dient deze gewoon door te gaan zonder de scooter rit. Wordt deze toch geannuleerd dan zal 50% van de consumptieprijs van de bestelde FOOD worden in mindering gebracht van de waardebon op de geannuleerde scooters. Tevens heeft de verhuurder zelf het recht de reservatie te annuleren wegens het voor hem te slecht weer (Rukwinden, gladde wegen, slijk op de baan…).

Annuleren Annuleren van een reservatie dient minstens 2 weken vooraf en schriftelijk te gebeuren. In dat geval kan de reservering verplaatst worden naar een andere datum, binnen een tijdspanne van maximum 1 jaar of wordt er een waardebon geschonken voor dezelfde waarde.
Bij het annuleren binnen de termijn van 14 dagen voor reservatie is er een schadevergoeding verschuldigd van 50 % van de totale huursom en gereserveerde extra’s (o.a maaltijden, Teambuilding…) Indien de huurder niet opdaagt wordt het volledig bedrag van de reservering in rekening gebracht. .
Annuleren om persoonlijke ernstige redenen van een reservering moet minstens 3 werkdagen vooraf gebeuren. Hierbij wordt tevens een mail verstuurd naar info@scootandfood.be met bewijslast ivm de geannuleerde reservatie. In dat geval kan de reservering verplaatst worden naar een andere datum, binnen hetzelfde jaar voor de maand Oktober. Bij definitieve annulering is er een vaste kost van 15 euro verbonden.

Voorzorg diefstal
Bij het parkeren van de voertuigen dient de huurder de nodige voorzorgen te nemen tegen diefstal, het gebruik van het stuurslot is hierbij verplicht. Ook de bagageruimte wordt gesloten zodat de boorddocumenten niet kunnen gestolen worden. tevens wordt de scooter nooit uit het zicht van de huurder achter gelaten. De scooter wordt altijd veilig gestald met de centrale steunvoet op een vaste ondergrond.

Schade
Bij diefstal, verlies of volledige vernieling is de huurder aansprakelijk voor de totale en reële schade aan het voertuig, hoe dan ook veroorzaakt, ongeacht of dit een gevolg is van schuld van de huurder of van derden op de openbare weg of privédomein. Ook bij verlies van de boorddocumenten door de huurder zal deze laatstgenoemde instaan voor de kosten die hiervan het gevolg zijn. De schade door huurderving is daarin niet inbegrepen en kan derhalve extra gevorderd worden. De huurder zal de verhuurder onverwijld in kennis stellen van eender welk ongeval, schadegeval, vernieling of verdwijning waarbij het gehuurde goed betrokken is (verwittigingsplicht). In geval van een aanrijding verplicht de huurder zich er toe een schriftelijke volledig ingevulde aanrijdingsformulier en/of eventueel proces-verbaal voor te leggen aan de verhuurder. De huurder zal zich onthouden enige nadelige (aansprakelijkheids-)erkentenis te doen. Indien eender welke eis of aanklacht wordt ingediend wegens overlijden, persoonlijk letsel of schade aan eigendom, toestand, gebruik of benutting van het gehuurde goed, dient de huurder de verhuurder hiervan onverwijld in kennis te stellen en de verhuurder een exemplaar te verschaffen van iedere vordering, kennisgeving, dagvaarding, procedure en pleidooi welke hij in verband hiermee heeft ontvangen terwijl hij met de verhuurder dient samen te werken bij de verdediging hiervan.
De verhuurder is niet verantwoordelijk voor schade of pech ten gevolge van weersomstandigheden.
Indien de huurder niet (tijdig) aan bovenvermelde verwittigingsplicht voldoet en zulks zou leiden tot verlies van aanspraken op een verzekeringsuitkering of van de mogelijkheid om een derde aansprakelijk te stellen voor de opgelopen schade / het opgelopen verlies of op enig andere wijze de verhuurder zou schaden is de huurder voor deze schade aansprakelijk en zal hij de verhuurder hiervoor vrijwaren.

Verborgen schade die pas ontdekt wordt na het vertrek van de huurder(s) zal eveneens op de huurder verhaald worden (hierbij worden foto’s of andere bewijslast doorgestuurd naar de verantwoordelijke van de reservatie). Opzettelijke verzwegen schade wordt gesanctioneerd met 100 euro extra kosten per schadegeval boven op de herstelkosten.

Goede huisvader
De huurder verbindt zich er toe om uitsluitend verharde wegen en geasfalteerde fietspaden te berijden. Het is de huurder niet toegestaan om de landsgrenzen te overschrijden. Alle herstel- en/of reinigingskosten ten gevolge van het berijden van verlaagde stoepranden, bospaden, niet vlakke (kassei)wegen, onverharde wegen of veldwegen (tenzij men de door de verhuurder op GPS uitgestippelde routes volgt) zijn ten laste van de huurder. De verhuurder is gerechtigd om het voertuig na vermeend misbruik of na vastgestelde inbreuken op de algemene huurvoorwaarden onmiddellijk terug te roepen en te laten inleveren en dit zonder enige vergoeding van de huursom.

Bescherming persoonlijke gegevens
Voor Scoot & Food is de bescherming van haar klantengegevens uiterst belangrijk. Wij verbinden ons ertoe geen data door te verkopen of te delen met derden. De klantengegevens zullen enkel kunnen gebruikt worden in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst. Deze gegevens kunnen enkel aangewend worden voor het versturen van promoties of nieuwsbrieven, mits uitdrukkelijke instemming van de klant-huurder.

Overmacht
Indien de verhuurder, door overmacht, het gehuurde goed niet ter beschikking van de huurder kan stellen, kan de verhuurder hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden. De verhuurder zal echter alles doen wat mogelijk is om het euvel zo correct mogelijk te verhelpen of zal een gepast alternatief voorstellen. De verhuurder zal nooit een financiële vergoeding opgelegd kunnen worden ( vb bij schadegeval of laattijdig binnen brengen door vorige huurder, weersomstandigheden, veiligheidsredenen, wegenwerken enz…) .

Cadeaubonnen
De “cadeaubon” kan enkel via onze site besteld en voldaan worden en is enkel geldig voor de Scooteractiviteit, niet de FOOD. Ze is tot 01/10/2023 geldig en overdraagbaar aan derden. Na de einddatum vervalt de bon definitief en kunnen er geen enkele rechten meer aan ontleend worden

Food

Indien u dit wenst kunt u bijkomend en enkel op reservatie vooraf, van een ontbijt, picknick, BBQ of braai genieten op onze hoeve (adres Scoot & Food, betaling ter plaatse). Annulering van de Food dient altijd minstens 3 dagen op voorhand te gebeuren, anders wordt er 50% van de consumptieprijs in rekening gebracht. Kinderen zijn tevens toegelaten, maar enkel onder strikt toezicht en verantwoordelijkheid van de ouders. Er is hiervoor geen aparte opvang voorzien. Het is verboden om de weide en het private gedeelte woonst te betreden. De hoeve is gedeeltelijk omwald met een diepe waterput achter de private woonst. (gevaar verdrinkingsdood). De firma Scoot & Food ,nog de zaakvoerders er van kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen op het terrein van de hoeve.

Bevoegde rechtbank
Ingeval van geschil zijn enkel de rechtbanken te Veurne bevoegd.